Artystyczna Podróż Hestii: Jednoczesność zdarzeń / Toruń